Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์

 

อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นสำหรับเด็กและครอบครัว

ในแต่ละปี เราจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 360 พันล้านมื้อใน 189 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้แบรนด์ต่างๆ ของเราส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี เราได้ให้พันธสัญญาว่าจะมีการลดการใช้เกลือ น้ำตาล ไขมันอิ่มตัว และเพิ่มส่วนผสมที่มีประโยชน์ เช่น ธัญพืชหรือผักซึ่งอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร รวมทั้งเพิ่มสารอาหารรองในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทของเรา

เฉพาะในปี 2017 เพียงปีเดียว เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 1,000 ชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านโภชนาการของเด็กทั่วโลก ในปีเดียวกันนี้ อาหารและเครื่องดื่มเสริมโภชนาการ 174 พันล้านมื้อของบริษัท ได้ไปถึงมือประชากรโลกซึ่งขาดสารอาหารรองที่จำเป็น เช่น ไอโอดีนหรือธาตุเหล็ก

การทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่อร่อยไปด้วยพร้อมกันเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ด้วยความมุ่งมั่นของพนักงานและนวัตกรรมอันโดดเด่นของเรา ช่วยให้เราสามารถทุ่มเทกำลังในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นสำหรับเด็กและครอบครัว