Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านโภชนาการและช่องว่างทางด้านโภชนาการของเด็ก

เราทราบกันดีว่าโภชนาการที่ดีในช่วงวัยแรกเริ่ม จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของเด็กในระยะยาว

โครงการ Nestlé for Healthier Kids ได้พยายามทำความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อุปนิสัยในการใช้ชีวิต และภาวะทางด้านสุขภาพของทารกและเด็ก

ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของเรา เช่น โครงการศึกษาการป้อนอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (FITS) และการศึกษาทางด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็ก (KNHS) ช่วยให้เราสามารถกำหนดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และโปรแกรมการให้ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารร่วมกับชุมชนทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์