Sort by
Sort by

ไอเดียรักษ์โลกง่าย ๆ ในแบบคุณ เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นถัดไป

เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้

คุณเชื่อไหมว่าคุณเองสามารถเปลี่ยนโลกให้ดีได้ เพราะทุกคนคือพลังเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในแบบของตัวเอง เพียงแค่คุณเริ่มต้นปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรร่วมรับผิดชอบตั้งแต่วันนี้ เพื่อส่งต่อให้อนาคตที่อุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นถัดไป เราขอชวนทุกคนมาร่วมช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนในเรื่องเล็ก ๆ ไปพร้อมกับเนสท์เล่ด้วยวิธีรักษ์โลกในแบบของตัวเอง

วัยรุ่นสายท่องเที่ยว หรือ คนที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน

Orphaned Layout: Columns-50: ออกไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมนอกบ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ… > First column

ออกไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมนอกบ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจดูแลธรรมชาติให้ปราศจากขยะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรักษาความสะอาด รักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ช่วยให้โลกของเราสวยงามไปอีกนาน ดังนั้นเมื่อได้ทำกิจกรรมเพื่อตัวเองแล้ว ต้องอย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยไอเดียรักษ์โลกที่คุณสามารถลงมือทำผ่านเรื่องเล็ก ๆ ได้ทุกวัน

1. ช่วยเก็บขยะที่พบเจอ ช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม น่าอยู่ ช่วยลดขยะ และช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษหรือไมโครพลาสติกไปในแหล่งน้ำ ให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่อาศัยและคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้

ช่วยเก็บขยะที่พบเจอ


2. ทิ้งขยะให้ถูกถัง การทิ้งขยะให้ถูกวิธีเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสที่ขยะรีไซเคิลจะถูกส่งไปจัดการอย่างถูกวิธีจึงช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด รวมถึงช่วยลดมลพิษหรือการปนเปื้อนไปไปยังสิ่งแวดล้อม รู้แบบนี้แล้วมาทำความรู้จักความหมายของสีถังขยะทั้ง 4 ประเภท คือ

 • ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผัก ขยะอินทรีย์ เป็นต้น
 • ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก PET ซองไอศกรีมกระดาษ กล่องนม กระดาษ ลังกระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดแก้ว เป็นต้น
  เคล็บลับการทิ้งกล่องนม: การทิ้งกล่องนมให้ถูกต้อง ควรดันหลอดลงไปในกล่อง แล้วพับกล่องให้แบนก่อนนำไปรีไซเคิล เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสีย
 • ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า สำหรับ (ขยะทั่วไป) เช่น ถุงขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก กระดาษทิชชู่ บรรจุภัณฑ์เปื้อนอาหาร กล่องโฟม เป็นต้น
 • ถังขยะสีส้มหรือสีแดง สำหรับขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ทิ้งขยะให้ถูกถัง


3. วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง อย่างแก๊ส หรือน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อวางแผนกการเดินทางไปด้วยกัน (car pool) หรือ การเลือกเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ สามารถช่วยลดการเผาไหม้น้ำมันที่จะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

4. พกภาชนะใช้ซ้ำติดตัว ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ควรเตรียมกล่องอาหาร แก้วน้ำหรือกระติก หลอดดูดน้ำที่ใช้ซ้ำได้ พกติดกระเป๋าไว้ เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการลดขยะในชีวิตประจำวัน

ไอเดียรักษ์โลกในแบบคนที่ทำหน้าที่ดูแลคนครอบครัว

ดูแลคนที่รักพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นได้ที่บ้าน ถือเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นถัดไป ให้ลูกหลานได้อาศัยบนโลกที่น่าอยู่และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ด้วยไอเดียรักษ์โลกที่คุณสามารถลงมือทำผ่านการเปลี่ยนในเรื่องเล็ก ๆ ได้ทุกวัน

Orphaned Layout: Columns-50: ดูแลคนที่รักพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นได้ที่บ้… > Second column

1. เลือกสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ หันมาสังเกตและเลือกสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองหรือส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตรีไซเคิลได้ อย่างเช่นเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้หลอดกระดาษ แทนการใช้หลอดดูดพลาสติก ช่วยลดขยะพลาสติกที่อาจปะปนกับขยะอื่นจนปนเปื้อนไปยังพื้นดินและแหล่งน้ำได้และใช้เวลาย่อยสลายนาน ดังนั้น การที่คุณเริ่มเปลี่ยนมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้สามารถส่งต่อขยะไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น รวมถึงยังถือเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานค่อย ๆ เรียนรู้วิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาให้โลกใบนี้ยั่งยืนต่อไปได้

บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้


2. แยกขยะภายในบ้าน วิธีเริ่มต้นแยกขยะแบบในบ้านแบบง่ายที่สุด โดยแบ่งถังขยะเป็น 3 ถัง คือ

 • ถังขยะเปียก สำหรับแยกเศษอาหาร เศษใบไม้ หรือขยะที่เน่าเสียได้ เพื่อลดการปนเปื้อนกับขยะอื่น ๆ โดยสามารถนำเอาขยะเหล่านี้ไปหมักเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ หรือน้ำจุลินทรีย์สำหรับรดต้นไม้ภายในบ้านได้
 • ถังขยะทั่วไปภายในบ้าน สำหรับขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น กล่องโฟม ซองขนม กระดาษทิชชู่ เป็นต้น
 • ถังขยะรีไซเคิล สำหรับขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ลังกระดาษ หลอดกระดาษ ขวดน้ำพลาสติกประเภท PET เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าสู่ขบวนการคัดแยกนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

3. พกถุงผ้าก่อนออกไปจ่ายตลาด ควรทำให้ติดเป็นนิสัย โดยพกถุงผ้า ไม่รับถุงพลาสติก เพื่อลดการสร้างขยะใหม่ ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนาน

4. คำนวณวัตถุดิบ จ่ายตลาดให้พอดี ลอง วางแผนเมนูประจำวัน จำนวนมื้อ จำนวนคนกินทุกครั้งก่อนออกไปซื้อวัตถุดิบ เพื่อลดการกักตุนอาหารที่มากกว่าความจำเป็น ลดขยะอาหาร (food waste) และหากแต่ละมื้อมีอาหารเหลืออยู่ ลองเก็บไว้สร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ในมื้อถัดไปเพื่อลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด

ไอเดียรักษ์โลกในแบบคนทำงานที่มีเวลาน้อย

Orphaned Layout: Columns-50: จะดีแค่ไหนหากเวลาการทำงานในแต่ละวันของคุณสามารถช่… > First column

จะดีแค่ไหนหากเวลาการทำงานในแต่ละวันของคุณสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปพร้อมกันได้ มาปรับชีวิตการทำงานให้เป็นมิตรกับโลกเพื่อเป็นส่วนช่วยให้โลกน่าอยู่ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยไอเดียรักษ์โลกที่คุณสามารถลงมือทำผ่านการเปลี่ยนเรื่องเล็ก ๆ ได้ทุกวัน

1. เลือกสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนเลือกซื้อสินค้าหรืออาหาร ลองสังเกตว่าสินค้านั้นใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่นซองเนสกาแฟที่ผลิตจากพลาสติกตระกูลเดียวกันทั้งซอง (Mono Structure) ที่ออกแบบมาให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องแยกชั้นของพลาสติก ทำให้สามารถจัดการรีไซเคิลขยะประเภทนี้ได้ง่ายขึ้น

สินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

2. แยกขยะสำนักงานให้เป็นหมวดหมู่ แยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล ช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก รวมถึงขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ซองกาแฟที่ย่อยสลายได้ ซองเอกสาร กระดาษในสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ลดการเผาไหม้ขยะหรือพื้นที่ในหลุมฝังกลบ

3. พกแก้วน้ำและหลอดที่ใช้ซ้ำได้ ควรหันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น ภาชนะสแตนเลต ขวดแก้ว หลอดที่ผลิตจากไม้ไผ่ ซิลิโคน เป็นต้น เพื่อลดการใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ที่อายุการใช้งานสั้น แต่ใช้เวลาย่อยสลายนาน เช่น ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้ในขั้นตอนผลิตเม็ดพลาสติกใหม่

4. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า แยกกระดาษที่ถูกใช้เพียงหน้าเดียว เพื่อนำกลับมาใช้สำหรับปริ้นท์งานอีกด้าน เขียน จด เป็นต้น เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด

5. ลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเลือกการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ที่ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัว หรือปิดไฟบริเวณที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น สามารถช่วยโลกประหยัดพลังงานได้

ไอเดียรักษ์โลกในแบบคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน

ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกของชุมชน คุณจึงเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการรักษาทรัพยากรน้ำบริเวณที่อยู่อาศัย เพราะน้ำคือทรัพยากรหลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาแหล่งน้ำในชุมชนของเราให้สะอาด เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยไอเดียรักษ์โลกที่คุณสามารถลงมือทำผ่านเรื่องเล็ก ๆ ได้ทุกวัน

Orphaned Layout: Columns-50: ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกของชุมชน คุณจึงเป็นส่วนสำคัญใน… > Second column

1. ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ช่วยกันการอนุรักษ์แหล่งน้ำโดยไม่เทขยะทิ้งตามแม่น้ำลำคลอง เพราะจะทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยในน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำอาจไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากทุกคนช่วยกันดูแลแหล่งน้ำให้สะอาด แหล่งน้ำจะค่อย ๆ กลับมาสมบูรณ์ ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำกลับมาเติบโตได้ และทุกคนในชุมชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ


2. คัดแยกขยะรีไซเคิล ที่สามารถรวบรวมแล้วนำไปขายต่อได้ ช่วยให้เหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง โดยแบ่งขยะรีไซเคิลได้ออกเป็น 4 ประเภท คือ

 • กระดาษ เช่น หลอดกระดาษ ซองกระดาษ ลังกระดาษ เป็นต้น
 • อะลูมิเนียม เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม ดังนั้น การเลือกซื้อเครื่องดื่มกระป๋องที่ทำจากอะลูมิเนียมทั้งหมดถือเป็นการช่วยลดขยะได้ เพราะสามารถส่งไปรีไซเคิลไม่จำกัดจำนวนครั้ง จึงช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับการใช้อะลูมิเนียมใหม่มาทำบรรจุภัณฑ์
 • แก้ว เช่น ขวดแก้ว ขวดเครื่องปรุง เป็นต้น
 • พลาสติก เช่น ขวดน้ำ PET เป็นต้น

3. ทำปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือน ทุกบ้านมีขยะจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เหลือจากในครัวเรือน และเศษใบไม้ กิ่งไม้ ในสวนอยู่แล้ว สามารถนำมาหมักในถังให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำจุลินทรีย์ ช่วยลดการปนเปื้อนเศษอาหารร่วมไปกับขยะประเภทอื่น ๆ และยังช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปรวมกันอยู่ที่หลุมฝังกลบ

เริ่มต้นเปลี่ยนไปพร้อมกันกับเนสท์เล่

เนสท์เล่มุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมกับชุมชนในการดูแลแหล่งน้ำรอบโรงงานของเราให้สะอาด เพื่อส่งโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป

บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


1. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราเดินหน้าเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2568 รวมถึงมีเป้าหมายที่ต้องการให้ไม่มีบรรจุภัณฑ์ของเนสท์เล่หลุดลอยไปสู่แหล่งน้ำและหลุมฝังกลบขยะ ผ่านการดำเนินการเปลี่ยน 4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

 • หลอดกระดาษ เราเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษ แทนการใช้หลอดพลาสติกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยูเอชที ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกลง 500 ล้านหลอด ภายในปี 2564
 • ซองไอศกรีมกระดาษ เราเปลี่ยนมาใช้เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% มาผลิตซองไอศกรีมกระดาษ แทนพลาสติกแบบเดิม ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกไปได้กว่า 28 ตัน ภายในปี 2564
 • ขวดน้ำดื่มพลาสติกรีไซเคิล เราใช้ขวดน้ำดื่มประเภท PET แบบใส ที่ถูกออกแบบใหม่ให้ใช้เนื้อพลาสติกน้อยลง และดึงสีออก เพื่อให้สามารถทิ้งลงถังขยะรีไซเคิลได้เลย ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 370 ตัน ภายในปี 2563
 • กระป๋องอะลูมิเนียม เราเปลี่ยนมาใช้กระป๋องที่ผลิตจากอะลูมิเนียมทุกชิ้นส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์เนสกาแฟพร้อมดื่ม ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับการใช้อะลูมิเนียมใหม่

2. ดูแลทรัพยากรน้ำ เราร่วมรับผิดชอบต่อการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่ออนุรักษ์น้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชนบริเวณโรงงาน เริ่มตั้งแต่บริเวณโดยรอบที่ตั้งฐานการผลิตน้ำดื่มเพียวไลฟ์ ผ่าน ‘โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ (Youth Water Guardian)’ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อให้คนรุ่นหลังมีทรัพยากรน้ำที่สะอาด

วันนี้เนสท์เล่ชวนคุณเปลี่ยนไปพร้อมกัน ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทแบบไหน มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันก็สามารถนำไอเดียรักษ์โลกเหล่านี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกได้ และเราขอเป็นอีกแรงสนับสนุนการลงมือทำเล็ก ๆ ผ่านแคมเปญ ‘เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้’ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ดังนั้นทุกการกระทำเล็ก ๆ ของคุณ จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้
 

ข้อมูลอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือประชาชน การคัดแยะขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มคุณค่า

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :