Sort by
Sort by

ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการ​

ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการ

มืออาชีพด้านธุรกิจอาหารและการบริการ ดูแลการขายให้กับช่องทางผู้ประกอบการ (Business-to-Business) อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ โดยมีทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เชฟ เเละ บาริสต้า ที่สามารถให้คำปรึกษาลูกค้าด้านสูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่มต่างๆได้เฉพาะรายลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและต่อยอดการเติบโตธุรกิจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน​
​​

ช่องทางติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการ