แนน ออพติโปร เอชเอ คิด 3

นมผงแนน ออพติโปร เอชเอ คิด 3

  • NAN® OPTIPRO HA® KID 3 เครื่องดื่มสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว ประกอบด้วยโปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วน และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
  • OPTIPRO HA® โปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วนโดยกระบวนการลิขสิทธ์เฉพาะของเนสท์เล่ 
  • Nutritional Foundation สารอาหารพื้นฐาน 11 ชนิด วิตามินเอ, บี2, บี12, ซี, ดี, อี, เค กรดโฟลิก แร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก
  • Bifidus BL ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บิฟิโดแบคทีเรียม แล็กทิส เชื้อโพรไบโอติกส์ที่มีชีวิต นำเข้าจาก
    สวิตเซอร์แลนด์
  • มีดีเอชเอ 9 มก./1 แก้ว และเออาร์เอ 9 มก./1 แก้ว อัตราส่วน 1:1
  • มีโอเมก้า 3 90 มก./1 แก้ว และโอเมก้า 6 736 มก./1 แก้ว
ซื้อผลิตภัณท์เนสท์เล่