แล็คโตโกร 3 แอลคอมฟอตทีส แฮ็ปปี้นูทริ


นมผงแล็คโตโกร 3 แอลคอมฟอตทีส แฮ็ปปี้นูทริ

นมผงสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป เสริมจุลินทรีย์แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (คัดสรรเฉพาะจากเนสท์เล่ นำเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์) มีดีเอชเอ และ เออาร์เอ มี ดีเอชเอ และ เออาร์เอ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 1:1 มีโอเมก้า ธาตุเหล็ก แคลเซียมและฟอสฟอรัส

ซื้อผลิตภัณท์เนสท์เล่