Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

คาร์เนชัน 1+ พลัส สมาร์ทโก และ คาร์เนชัน 3+ พลัส สมาร์ทโก

คาร์เนชัน 1+ พลัส สมาร์ทโก

ผลิตภัณฑ์นมผง รสจืด สูตรผสมใยอาหาร ตราคาร์เนชัน วันพลัส พลัส สมาร์ทโก เหมาะสำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว มีส่วนผสมของใยอาหารจากธรรมชาติ รวมถึงสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย ได้แก่ โอเมก้า (3, 6, 9) แคลเซียมและ ฟอสฟอรัส รวมถึงวิตามิน และแร่ธาตุอื่นๆ หลายชนิด

ผ่านเกณฑ์ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกสุขภาพจากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คาร์เนชัน 3+ พลัส สมาร์ทโก

ให้ลูกน้อยสนุกสนานกันการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ทุกวัน ด้วยผลิตภัณฑ์นมผง กลิ่นวานิลลา สูตรผสมใยอาหาร ตราคาร์เนชัน ทรีพลัส พลัส สมาร์ทโก เหมาะสำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว มีส่วนผสมของใยอาหารจากธรรมชาติ และสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย อาทิ โอเมก้า (3, 6 และ 9) แคลเซียม ฟอสฟอรัส รวมถึงวิตามิน และเกลือแร่อื่นๆ หลายชนิด

สูตรพัฒนาใหม่ ไม่เติมน้ำตาลทราย โดยใช้ความหวานจากน้ำตาลแลคโตส

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ซื้อผลิตภัณท์เนสท์เล่