เนสท์เล่ ไมโล ซีเรียล

เนสท์เล่ ไมโล ซีเรียล

พร้อมเต็มที่ อร่อยเต็มรสไมโล

อาหารเช้าเนสท์เล่ ไมโล ซีเรียล ผสมผสาน
ความอร่อยของรสไมโล กับประโยชน์ของธัญพืช
โฮลเกรน ข้าวสาลีเต็มเมล็ด ให้วัยมันส์ได้พร้อมเต็มที่
ทุกกิจกรรม

ข้อมูลทางโภชนาการ (1.18MB PDF)

ซื้อผลิตภัณท์เนสท์เล่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: