เปิดตัวนโยบายใหม่สำหรับคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์

เปิดตัวนโยบายใหม่สำหรับคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์
เปิดตัวนโยบายใหม่สำหรับคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์

นโยบายใหม่สำหรับคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์

เพื่อสนับสนุนคุณแม่ทุกคนและครอบครัว ในทุกๆสำนักงานของเนสท์เล่ทั่วโลก